Condiții de cumpărare

Politica de confidentialitate
Condiții de cumpărare
Politica de confidentialitate
Principii privind protecția datelor cu caracter personal

               Societatea Safety Center SRL, CUI RO23947888,J 30/762/2008, având sediul în Satu Mare,str. Iuliu Maniu 21, reprezentată prin Kallos Peter (denumită în continuare "Noi"), în calitate de administrator al datelor cu caracter personal, vă informează în calitatea dumneavoastră de utilizatori, clienți, distribuitori și furnizori ai website-ului www.safety-center.ro, despre colectarea datelor cu caracter personal menționată mai jos și principiile privind protecția intimității.

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi și, de aceea, în relațiile noastre cu dumneavoastră, ne vom ghida după aceste principii. Prezentele principii privind protecția datelor cu caracter personal explică îndeosebi:

 • Care date cu caracter personal despre dumneavoastră vom procesa;
 • Cu ce scop și prin ce modalitate vom procesa datele dumneavoastră cu caracter personal și baza legală pentru procesarea acestora;
 • Cui pot fi predate datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • Pe ce perioadă vom procesa datele dumneavoastră cu caracter personal și
 • Ce drepturi aveți în legătură cu protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal.

 

 

LIMITA PROCESĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În cazul în care ne contactați prin intermediului site-ului web, s-ar putea să vă cerem să completați anumite date în legătură cu dumneavoastră sau cu societatea dumneavoastră. Aceste date pot fi îndeosebi:

 • prenumele și numele sau denumirea comercială;
 • adresa sau sediul societății;
 • data nașterii sau numărul de identificare și codul de identificare fiscală;
 • numărul de telefon;
 • adresa de e-mail;
 • Adresa IP
 • CNP
 • datele obținute prin intermediul cookies în Google Analytics

 

Website-ul nostru nu este destinat copiilor care nu au îndeplinit vârsta de 16 ani. Nu procesăm datele cu caracter personal ale copiilor care nu au îndeplinit vârsta de 16 ani.

 

COOKIES

Website-ul nostru folosește fișiere cookies (fișiere mici de text amplasate în dispozitivul dumneavoastră), care servesc pentru furnizarea site-ului web și a serviciilor online precum și colectarea datelor. Deseori, textul din fișierul cookies este format dintr-o serie de numere și litere, care identifică navigatorul dumneavoastră, respectiv calculatorul, dar poate conține și alte informații. Aceste informații le putem colecta în cursul interacțiunii dumneavoastră cu site-ul web, cum este, de exemplu, abonarea la newsletter, trimiterea formularului de contact sau cererii de ofertă pentru serviciile sau produsele noastre, autentificarea în zona de clienți sau furnizori, eventual completarea altor casete de tip formular. Mai multe despre cookies puteți afla, de exemplu, în enciclopedia pe internet, Wikipedia.Aceste date le colectăm doar atunci când dumneavoastră trimiteți unul din formularele menționate mai sus.

De asemenea, website-ul nostru poate colecta informații cuprinzând, de exemplu, tipul de navigator sau sistem de operare, adresa IP, vizitele pe website, furnizorii conexiunii la internet și alte informații având caracter similar.

Prin website-ului nostru, toate datele sunt colectate cu ajutorul sistemului Google Analytics și Google Tag Manager și servesc exclusiv pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienților website-ului nostru și pentru scopuri de marketing. Posibilitatea de a împiedica colectarea acestor informații este descrisă în alineatul de mai jos. Însă, în niciun caz nu vindem aceste date, nu le dăm cu schimbul și nu le închiriem.

Majoritatea navigatoarelor web acceptă automat fișierele cookies, dar furnizează elementele de control care permit blocarea sau înlăturarea acestora.

Societatea noastră utilizează următoarele fișiere cookies:

 

 • DoubleClick
 • www.facebook.com
 • google.com
 • Google Analytics
 • confirm-cookie
 • newsletter

 

CUM PUTEȚI REFUZA UTILIZAREA FIȘIERELOR COOKIES

Pe fișierele cookies se bazează unele funcții ale serviciilor noastre. Și în cazul în care ați încuviințat utilizarea cookies, care urmăresc comportamentul dumneavoastră pe site-ul web, ulterior puteți bloca utilizarea acestora. În cazul în care vă decideți să blocați fișierele cookies, probabil, nu vă veți putea autentifica sau nu veți putea utiliza aceste funcții și s-ar putea să pierdeți preselecțiile care se bazează pe fișierele cookies. Utilizarea fișierelor cookies se poate seta cu ajutorul navigatorului dumneavoastră de internet. Majoritatea navigatoarelor acceptă automat fișierele cookies deja în setarea implicită. Fișierele cookies pot fi refuzate cu ajutorul navigatorului dumneavoastră de web sau se poate seta utilizarea a doar unora din fișierele cookies.

Informațiile despre navigatoare și modalitatea de setare a preselecțiilor pentru fișierele cookies le puteți găsi pe următoarele site-uri web:

 

SCOPUL PROCESĂRII și baza juridică a procesării

Datele, pe care ni le furnizați, le utilizăm pentru a vă putea contacta și a vă trimite informațiile pe care le-ați cerut sau pentru scopurile de derulare a contractului. Toate datele cu caracter personal sunt procesate printr-o modalitate legală și transparentă și sunt solicitate doar datele adecvate, relevante și indispensabile pentru scopul de procesare. Baza juridică pentru această procesare este procesarea pentru scopurile de derulare a contractului.

Pe lângă aceasta, prenumele dumneavoastră, numele și adresa de e-mail le putem folosi pentru a vă trimite mesaje comerciale, adică să vă informăm despre evenimentele, publicațiile sau serviciile pe care le prestăm și care, după opinia noastră, v-ar putea interesa. Furnizarea datelor cu caracter personal pentru scopul derulării contractului și furnizarea datelor cu caracter personal pentru a putea răspunde la întrebările dumneavoastră sau informațiile cerute de dumneavoastră sunt cerința noastră contractuală și nefurnizarea acestora poate duce la neîncheierea contractului sau nefurnizarea răspunsului la întrebările puse de dumneavoastră. De asemenea, datele dumneavoastră cu caracter personal le putem folosi pentru necesitățile noastre interne referitoare îndeosebi la satisfacția dumneavoastră, optimizarea și îmbunătățirea calității serviciilor prestate și a produselor furnizate, dezvoltarea noilor produse și reducerea riscurilor.

Baza juridică pentru procesarea menționată mai sus este procesarea în scopul interesului nostru legitim dat de interesul nostru în promovarea produselor noastre și, simultan, interesul nostru pentru îmbunătățirea serviciilor prestate de noi.

Procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal cu scopul trimiterii mesajelor comerciale o puteți refuza oricând, acest lucru neavând influență asupra relațiilor noastre reciproce. Este suficient dacă ne trimiteți un e-mail cu cererea aferentă pe adresa de pe care ați obținut de la noi mesajul.

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi folosite în scopul oricăror adoptări de decizii automatizate, inclusiv profilarea.

CINE ARE ACCES LA DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

 

Pentru noi, datele dumneavoastră cu caracter personal, în cadrul îmbunătățirii calității serviciilor noastre și asigurarea unor activități, vor fi procesate de operatorii care ne furnizează

 • servicii server, web, cloud sau IT;
 • servicii contabile
 • servicii juridice

 

DURATA PROCESĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastră cu caracter personal le vom procesa pe perioada în care vă vom presta serviciile noastre sau vom derula contractul reciproc, sau pe perioada strict necesară pentru îndeplinirea obligațiilor de arhivare potrivit reglementărilor juridice în vigoare, cum sunt, de exemplu, Legea contabilității, Legea privind arhivarea și evidența sau Legea privind taxa pe valoare adăugată.

Deci, datele dumneavoastră cu caracter personal le stocăm pe perioada strict necesară pentru furnizarea produselor și finalizarea tranzacțiilor cerute sau pentru alte scopuri indispensabile, cum este respectarea obligațiilor noastre juridice, soluționarea litigiilor și executarea juridică forțată a acordurilor noastre. Aceste necesități pot diferi în funcție de diferitele tipuri de date în contextul diferitelor produse și, de aceea, durata efectivă a stocării informațiilor poate fi semnificativ diferită. Printre criteriile în baza cărora este stabilită durata de stocare a informațiilor se numără:

 • Pentru cât timp sunt necesare informațiile cu caracter personal pentru furnizarea produselor și asigurarea funcționării societății noastre? Aceasta include activități de tipul menținerea și îmbunătățirea performanței acestor produse, menținerea securizării sistemelor noastre și menținerea înregistrărilor comerciale și financiare aferente. Aceasta este o regulă general valabilă care, în majoritatea cazurilor, este baza pentru stabilirea duratei de stocare a datelor.
 • Dumneavoastră ne furnizați datele cu caracter personal și așteptați ca noi să le stocăm până în momentul în care veți dori expres să le ștergem?
 • Sunt aceste date cu caracter personal date sensibile? În caz afirmativ, în general, este adecvată utilizarea unei perioade reduse pentru stocarea datelor.
 • Am implementat și am anunțat o perioadă concretă pentru stocarea unui anumit tip de date cu caracter personal? În caz afirmativ, niciodată nu vom încălca această perioadă.
 • V-ați dat consimțământul la prelungirea perioadei de stocare a informațiilor? În caz afirmativ, vom stoca datele în conformitate cu consimțământul dumneavoastră.
 • Se referă la noi obligații juridice, contractuale sau similare de stocare date? Printre exemple se numără legile care reglementează stocarea datelor, ordonanțele guvernamentale privind stocarea datelor legate de investigații sau datele care trebuie stocate pentru scopurile unor litigii soluționate în instanță.

 

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ DECURGÂND DIN PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În raport de procesarea efectuată de noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

 • dreptul la accesul la informațiile cu caracter personal;
 • dreptul la corectare;
 • dreptul la ștergere ("dreptul de a fi uitat");
 • dreptul la restrângerea procesării datelor;
 • dreptul de ridica o obiecție contra procesării;
 • dreptul de a depune contestație împotriva procesării datelor cu caracter personal.

 

Dreptul la acces înseamnă că, oricând, puteți solicita ca noi să confirmăm dacă datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră sunt sau nu sunt procesate și, dacă sunt procesate, cu ce scopuri și în ce limită, cui îi sunt făcute accesibile, cât timp le vom procesa, dacă aveți dreptul la corectarea acestora, la ștergere, restrângere sau la obiecție, de unde am obținut datele cu caracter personal și dacă, în baza procesării datelor dumneavoastră cu caracter personal, au loc procese de adoptare automatizată de hotărâri, inclusiv eventuala profilare.

Dreptul la corectare înseamnă că puteți solicita ca noi să corectăm sau să completăm oricând datele dumneavoastră cu caracter personal, dacă au fost inexacte sau incomplete.

Dreptul la ștergere înseamnă că trebuie să ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal dacă (i) nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate sau procesate într-un alt fel, (ii) procesarea este în contradicție cu legea, (iii) dumneavoastră ridicați o obiecție contra procesării și nu există niciun fel de motiv autorizat pentru procesare, (iv) obligația ne este impusă prin lege sau (v) dumneavoastră revocați încuviințarea cu procesare de cookies, care urmăresc comportamentul dumneavoastră pe site-ul web.

Dreptul la restrângerea procesării înseamnă că, până nu soluționăm orice chestiuni litigioase legate de procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, nu avem voie să procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal într-un alt fel, decât stocarea și, eventual, le putem folosi cu încuviințarea dumneavoastră pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea drepturilor juridice.

Dreptul de a ridica o obiecție înseamnă că dumneavoastră puteți ridica contra procesării datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le procesăm pentru scopuri de marketing direct sau cu scopul unui interes legitim. În cazul în care ridicați o obiecție împotriva procesării pentru scopuri de marketing direct, datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor mai fi procesate pentru aceste scopuri, în cazul unei obiecții contra procesării din motivul unui interes legitim, acesta obiecție va fi evaluată și ulterior vă vom comunica dacă am acceptat-o și că nu vom procesa în continuare datele dumneavoastră cu caracter personal, sau că obiecția nu a fost întemeiată și procesarea va continua. În orice caz, înainte de soluționarea obiecției, procesarea va fi restrânsă.

 

COMUNICAREA INCIDENTELOR PRIVIND SECURITATEA

La ora actuală plină de tehnologii moderne, există un risc infim, dar totuși risc de scurgeri ale datelor dumneavoastră cu caracter personal sau de utilizarea abuzivă sau pierderea acestora. În cadrul activității noastre vom face tot ce stă în puterile noastre pentru a împiedica un astfel de incident, îndeosebi toți angajații noștri, care vin în contact cu datele dumneavoastră cu caracter personal, vor fi instruiți periodic pe tema protecției datelor cu caracter personal, vom adopta și vom aduce la cunoștința angajaților regulamente interioare ale întreprinderii reglementând protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal și vom utiliza întotdeauna soluții tehnice pentru asigurarea procesării noastre, cum este de exemplu, criptarea datelor, parole complexe și software actualizat.

Însă, dacă, în ciuda efortului nostru maxim, s-ar produce un incident legat de securitate sau acest incident ar putea însemna un risc înalt pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vă vom informa fără întârziere despre acest fapt, și anume prin intermediul adresei de e-mail furnizate și prin publicarea unei astfel de informații pe website-ul nostru împreună cu toate detaliile necesare.

 

MODIDFICĂRILE PRINCIPIILOR

Principiile noastre privind protecția datelor cu caracter personal pot fi modificate din când în când. Drepturile dumneavoastră decurgând din aceste principii privind protecția datelor cu caracter personal nu vor fi restrânse fără consimțământul dumneavoastră. Toate modificările principiilor privind protecția datelor cu caracter personal le vom publica pe acest website și, dacă va fi vorba de modificări importante, vă vom informa mai accentuat (în cazul unor servicii, putem comunica modificările principiilor privind protecția datelor cu caracter personal prin e-mail). Versiunea precedentă a prezentelor principii privind protecția datelor cu caracter personal o arhivăm pentru dumneavoastră, pentru ca în viitor să le puteți accesa. Sunt accesibile de pe linkul de la începutul prezentelor principii.

Prezentele Principii privind protecția datelor cu caracter personal intră în vigoare începând cu data de 24.5.2018

 

Condiții de cumpărare
Termene şi condiţii

• Vanzare/schimb/returnare produse
Produsele sunt noi si sunt importate din Comunitatea Europeana cu respectarea tuturor standardelor europene de tip CE privind sanatatea si securitatea muncii. Garantia produselor este data de fiecare producator in parte.
Toate produsele se vand la bucata,set,cutie sau alta forma de ambalare.Unele produse se pot comanda doar in cantitati minime sau doar intr-o anumita valoare minima.Acest lucru este precizat la fiecare produs in parte.
Produsele/produsul se pot/poate returna,fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 10 zile lucratoare de la primirea produselor/produsului:,,consumatorul, persoana fizica, are dreptul de a denunta unilateral contractul la distanta, in termen de 10 zile lucratoare, fara penalitati si fara invocarea vreunui motiv. Singurele costuri care pot cadea in sarcina consumatorului sunt cheltuielile directe de returnare a produselor" conform O.G. 130/2000 art. 2(1) lit. b) si art.7(1) . ,,Clienti" sau ,,consumatori" sunt doar persoanele fizice. Clientii cu personalitate juridica nu au dreptul sa denunte unilateral contractul, legislatia in domeniu referindu-se doar la persoanele fizice.Produsul/produsele returnat/e trebuie sa fie in aceeasi stare in care au fost livrate,sa nu fie deteriorate,sa nu aiba urme de utilizare,sa fie in ambalajul original ,cu etichetele intacte,fara insemne sau modificari aduse ambalajului si/sau produsului.

Cheltuielile de schimb/retur vor fi suportate de client. Rambursarea contravalorii produselor se face in termen de 30 zile de la retur in cont bancar.Suma inapoiata nu includ cheltuielile de transport.


• Nu se pot returna/schimba produsele in urmatoarele cazuri:

In cazul in care clientul doreste sa returneze produsul achizitionat, returul se poate efectua in termen de 10 zile lucratoare de la livrarea lui. Clientul beneficiaza de aceasta optiune numai daca produsul nu a fost folosit

-produs/produse ce prezinta modificari fizice,lovituri,taieturi,zgarieturi,urme de utilizare,etc
-produs/produse fara ambalaj original sau deteriorat,fara etichete originale sau deteriorate sau contine insemnari sau alte modificari
-produs/produse inscriptionate,personalizate
-produs/produse aduse la comanda speciala(produse aduse special la solicitarea clientului)


• Comenzi nevalide
Ne asumam dreptul de a nu onora acele comenzi care nu prezinta suficienta seriozitate. Nu suntem obligati sa dam nici un fel de explicatii in acest sens si nici sa anuntam decizia noastra cu privire la aceasta problema. De asemenea, ne rezervam dreptul de a nu mai expedia colete si presta servicii persoanelor care nu si-au indeplinit obligatiile pecuniare sau de alta natura, fata de Safety Center srl.Clientul are obligatia sa ofere datele corecte si sa ridice coletul conform comenzii trimise. Oferirea de date incorecte sau incomplete va duce la anularea comenzii efectuate. Neridicarea coletului sau neexecutarea obligatiilor, pecuniare sau de alta natura fata de https://www.safety-center.ro/ respectiv Safety Center srl va duce in mod automat la neluarea in calcul a urmatoarelor comenzi.


• Raspundere
https://www.safety-center.ro/ nu poate fi facut raspunzator in nici un fel, pentru nici o dauna, de orice natura ar fi aceasta, provocata utilizatorilor sai de folosirea informatiilor furnizate sau de functionarea site-ului. Nu ne asumam nici o responsabilitate si nu putem fi facuti vinovati de nici un prejudiciu rezultat in urma accesarii informatiilor prezentate in acest site sau in urma folosirii in mod necorespunzator a produselor achizitionate prin intermediul acestui site. Va rugam sa folositi echipamentele in mod corespunzator activitatii pt care au fost create si certificate. Nu santem raspunzatori pentru crearea eventualelor daune, de orice fel, in cazul folosirii echipamentelor in mod necorespunzator si/sau in alte scopuri decit cele pentru care au fost create si certificate.


• Continut
Continutul site-ului (texte, descrieri ale produselor, caracteristici tehnice, imagini, simboluri) a fost alcatuit in stransa colaborare cu furnizorii produselor prezentate. Din acest motiv, firma Safety Center s.r.l. nu isi asuma responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate, acestea fiind identice cu cele puse la dispozitia noastra de catre furnizorii fiecarei marci. De asemenea, imaginile sunt prezentate pe site cu titlul de exemplu, iar produsele efectiv livrate pot diferi de imagini in orice mod(culoare, accesorii, aspect, etc). Specificatiile tehnice si imaginile prezentate au caracter informativ ,pot contine erori si nu constituie obligativitate contractuala Specificatiile tehnice si pretul produselor pot fi modificate fara preaviz.


• Dispute si conflicte
Orice tentativa de acces neautorizat la site si orice încercare de frauda va fi raportata autoritatilor competente. Orice conflict aparut între companie si clienti se incearca a fi rezolvat pe cale amiabila prin intelegere intre cele doua parti. In cazul în care acest lucru nu este posibil se vor aplica prevederile legale romanesti din acest domeniu iar solutionarea conflictelor este de competenta instantelor romanesti.

• Termenul de livrare
Termenul de livrare este de 1-3 zile lucratoare pentru produsele aflate pe stoc, 3-6 zile lucratoare de la data lansarii comenzii in cazul in care produsele vor trebui inscriptionate,personalizate.
Nota: Pentru produsele care nu sunt pe stoc termenul de livrare este intre 5 - 30 zile lucratoare. In cazuri exceptionale termenul se va putea prelungi fata de termenele date,acest lucru comunicandu-se clientului.


• Transport
Coletele vor fi trimise catre Dvs. prin intermediul firmei de curierat rapid FAN Courier,GLS,DPD sau Priori Post. Costul livrarii coletului (transport ) va fi suportat de catre cumparator. Daca ati beneficiat de preturi negociate aceasta conditie nu mai este valabila. Timpul de tranzit al coletelor este de 24 - 72 de ore cu firme de curierat respectiv 3-5 zile cu Priori Post.Livrarea produselor in timp si in bune conditii cade exclusiv in sarcina firmelor de curierat sau Priori Post.


 • Plata
Plata poate sa fie efectuata in urmatoarele moduri:
- in sistem ramburs (se plateste catre curier in momentul in care coletul ajunge la Dvs.)
- prin virament bancar in avans in contul: IBAN: RO94OTPV280001010179RO01 OTP Bank Satu Mare.
Pentru comenzi speciale ne rezervam dreptul de a cere sume in avans

 • ATENTIE! . Folositi echipamentele in mod corespunzator activitatii pt care au fost create si certificate. 
  Nu santem raspunzatori pentru crearea eventualelor daune, de orice fel, in cazul folosirii echipamentelor in mod necorespunzator si/sau in alte scopuri decat cele pentru care au fost create si certificate.
  Va multumim pentru intelegere si va stam la dispozitie pentru informatii.